Blogdroga w zime

Kierowcy ciężarówek w sezonie zimowym są zobligowani do starannego odśnieżania swoich pojazdów przed wyruszeniem w trasę. Pozbycie się śniegu i lodu zalegającego na dachach naczep to bardzo ważne zadanie. Jest to nieodłączny element prawidłowego przygotowania pojazdu do jazdy tak, aby nie był on realnym zagrożeniem dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wyruszając w trasę, pamiętaj, że za wszelkie szkody spowodowane nieodśnieżeniem samochodu odpowiada właśnie kierowca.

Czy przepisy ruchu drogowego regulują kwestię odśnieżania tirów?

Przepisy ruchu drogowego jasno i klarownie określają, jak należy zadbać o tira i przygotować go do jazdy, aby nie stwarzał zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. W prawie ruchu drogowego znajduje się fragment regulujący kwestię odśnieżania. Zapisane w nim jest, że każdy pojazd biorący czynny udział w ruchu drogowym musi zostać odpowiednio zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby udając się w trasę, znajdował się w stanie gwarantującym bezpieczeństwo zarówno osobom nim podróżującym, jak i innym uczestnikom ruchu. Według przepisów pojazd musi zostać tak przygotowany, aby zapewniał wystarczające pole widzenia kierowcy, a także łatwe i wygodne posługiwanie się wszystkimi urządzeniami przeznaczonymi do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi.

Co może się stać, gdy tir nie zostanie prawidłowo odśnieżony?

Przemieszczający się po drogach tir z ciężką czapą śnieżną zalegającą na dachu może spowodować wiele nieszczęść. Najczęściej spadający z naczep ciężarówek śnieg i lód powoduje uszkodzenia innych pojazdów, ale może też stać się przyczyną poważnego wypadku, w którym mogą zostać poszkodowani lub nawet zginąć inni uczestnicy ruchu drogowego. Z tego względu wprowadzono karę dla kierowców prowadzących nieodśnieżone pojazdy. Przez nieprawidłowe przygotowanie samochodu do jazdy i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą oni dostać 6 punktów karnych i zapłacić karę w wysokości 500 zł.

Jak szybko i skutecznie odśnieżyć tira?

Ręczne odśnieżanie tak dużych pojazdów jak tiry może być bardzo kłopotliwe. Dla kierowców ciężarówek najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze specjalnych rusztowań do odśnieżania pojazdów albo nowoczesnego systemu odśnieżania ciężarówek SNOW OUT TRUCK TWINS. Jest to innowacyjne rozwiązanie technologiczne składające się z dwóch ustawionych obok siebie komór wentylatorowych. Każda z nich jest wyposażona w pionowe rury zakończone dyszami nawiewnymi. Są one skierowane bezpośrednio na dach odśnieżanego tira. Tir powoli przejeżdża pod nimi, a mocne strumienie powietrza wydobywające się z obu dysz skutecznie i szybko oczyszczają cały dach z nagromadzonego na nim śniegu oraz lodu. Cały zabieg zajmuje zaledwie około 3 minut.