BlogSpaliny Samochodów

Każdy samochód podczas spalania paliwa emituje do atmosfery substancje, będące efektem ubocznym tegoż procesu. Mimo coraz bardziej zauważalnej tendencji do produkowania pojazdów ekologicznych, nadal musimy liczyć się z obecnością szkodliwych związków w powietrzu. Szczególnie duże stężenie spalin samochodowych występuje w ograniczonych przestrzeniach, takich jak garaże czy warsztaty samochodowe. Dlatego też warto wiedzieć, że istnieją odsysacze spalin – specjalistyczne urządzenia, zaprojektowane do usuwania toksycznych związków z tego typu pomieszczeń.

Co wchodzi w skład spalin samochodowych?

Spaliny samochodowe składają się z wielu substancji, znajdujących się w różnych stanach skupienia: nie tylko gazowym, ale także ciekłym i stałym. Proporcje pomiędzy składnikami gazowymi, stałymi i ciekłymi zależne są między innymi od temperatury spalania. Wśród emitowanych związków znajdują się takie, które szkodzą organizmom żywym oraz takie, które w negatywny sposób wpływają na środowisko. Część z nich podlega obostrzeniom podyktowanym normami emisji spalin.

Substancje toksyczne dla ludzi to przede wszystkim:
• tlenek węgla CO,
• lotne związki organiczne VOC,
• tlenki azotu,
• tlenki siarki,
• ołów i związki ołowiu,
• cząstki stałe PM: sadze, dymy, metale, ciężkie związki organiczne.

Dla środowiska natomiast szczególnie szkodliwe są:
• dwutlenek węgla CO2,
• metan,
• amoniak,
• podtlenek azotu.

Dlaczego spaliny są groźne dla zdrowia?

Jednymi z najbardziej toksycznych substancji powstających w procesie spalania paliwa są tlenki azotu. Dla człowieka najgroźniejsze są dwa z nich: tlenek azotu oraz dwutlenek azotu. Pierwszy z wymienionych związków reaguje z hemoglobiną. Z tego powodu tlenek azotu może powodować zatrucia objawiające się osłabieniem, zawrotami głowy oraz drętwieniem kończyn. Dwutlenek azotu jest zaś przyczyną tak poważnych dolegliwości jak obrzęk płuc czy zwyrodnienie mięśnia sercowego.

Bezwonny i bezbarwny tlenek węgla przyczynia się do niedotlenienia organizmu. Przebywanie na stałe w miejscach o jego dużym stężeniu wiąże się z takimi objawami jak bóle głowy, kołatanie serca czy też uczucie senności.

Zawarte w spalinach węglowodory czy też lotne związki organiczne mogą odkładać się w organizmach żywych i działać rakotwórczo. Metale ciężkie, takie jak ołów, upośledzają natomiast ośrodkowy układ nerwowy, a także przyczyniają się do powstawania niewydolności nerek i wątroby. Cząstki stałe oraz tlenki siarki negatywnie oddziałują na układ oddechowy. Duże znaczenie dla zdrowia człowieka ma stężenie poszczególnych substancji i częstotliwość ekspozycji na ich działanie. Sporadycznie wdychane małe ilości stanowią niewielkie zagrożenie, zaś stała ekspozycja na spaliny może prowadzić do poważnych konsekwencji.

W jaki sposób pozbyć się spalin z zamkniętej przestrzeni?

W miejscach, w których stale emitowane są spaliny samochodowe, konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym tam ludziom. Do tego celu wykorzystywane są odsysacze spalin. Odprowadzają one szkodliwe substancje poza obręb warsztatu samochodowego, garażu straży pożarnej czy parkingu dla karetek pogotowia ratunkowego. Dzięki nim pracownicy wymienionych jednostek oraz ich klienci nie narażają się na ryzyko zatrucia toksycznymi związkami, zawartymi w spalinach.