BlogWentylatory Na Dachu

Systemy wentylacji przemysłowej wymagają zastosowania zaawansowanych rozwiązań, dopasowanych do charakteru pracy wykonywanej w obiektach. Emitowane podczas produkcji zanieczyszczenia, takie jak pyły czy gazy, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Dlatego też tak ważne jest ich sprawne odprowadzanie poza obręb budynku. Istnieje kilka rodzajów wentylatorów przemysłowych. Wybór urządzeń powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami warsztatów czy fabryk. Dobrze dobrane wentylatory pozwolą zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkownikom tych obiektów.

Podział wentylatorów przemysłowych

Istnieje kilka kryteriów, pod względem których można dokonać podziału wentylatorów przemysłowych. Pierwszym kryterium jest konstrukcja urządzeń. Drugim kryterium jest miejsce ich montażu. Wentylatory i systemy wentylacji można podzielić również ze względu na zastosowanie: standardowe lub specjalistyczne.

Wentylatory osiowe i wentylatory promieniowe

Ze względu na konstrukcję wentylatory podzielić można na dwie podstawowe grupy: wentylatory osiowe oraz wentylatory promieniowe. Pierwszy rodzaj tłoczy powietrze w kierunku równoległym do osi wirnika. Drugi natomiast skonstruowany jest w taki sposób, by zmieniać kierunek powietrza o 90 stopni. Zabieg ten pozwala na zwiększenie wydajności urządzeń.

Wentylatory osiowe stosowane są powszechnie w różnego rodzaju hurtowniach i magazynach, a także w niektórych warsztatach i halach produkcyjnych. Urządzenia promieniowe spotkać można natomiast często w dużych obiektach przemysłowych, w których konieczne jest sprawne odprowadzanie zanieczyszczeń: warsztatach stolarskich, spawalniczych czy lakierniczych.

Urządzenia dachowe, ścienne czy kanałowe?

Ze względu na miejsce montażu wyróżnić można wentylatory ścienne, dachowe oraz kanałowe. Częstym wyborem w przypadku niewielkich obiektów są urządzenia ścienne oraz okienne. W dużych zakładach przemysłowych dobrze sprawdzają się natomiast wentylatory kanałowe oraz dachowe. Mogą one wyrzucać powietrze poprzez wylot poziomy lub pionowy, w zależności od potrzeb.

Wentylatory do zadań specjalnych

Wśród urządzeń do wentylacji przemysłowej wyróżnić można wentylatory standardowe oraz wentylatory do zadań specjalnych. Pierwsze przeznaczone są do odprowadzania zwykłych zanieczyszczeń powstających podczas produkcji: pyłów, kurzu, gazów nietoksycznych i niewybuchowych. Drugie natomiast dedykowane są do zastosowania w obiektach, w których emitowane są gazy, pyły i pary o charakterze agresywnym, łatwopalnym czy wybuchowym.

Planując montaż systemu wentylacji przemysłowej, warto zasięgnąć porady specjalistów. Dobrze zaprojektowana wentylacja, składająca się z odpowiednio dobranych urządzeń, stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników warsztatów, fabryk czy magazynów.