Blogwentylator dachowy

Wentylatory dachowe to urządzenia, które są ważnym elementem instalacji wywiewnych w układach wentylacji mechanicznej. W tego typu wentylacjach świeże powietrze jest doprowadzane przez nawiewniki, otwory nawiewne albo wentylatory. Zużyte powietrze jest wyciągane z wnętrza budynku przez centralny wentylator wywiewny współpracujący z siecią kanałów, które są połączone ze wszystkimi wentylowanymi pomieszczeniami. Wentylatory dachowe mogą być również wykorzystywane w instalacjach hybrydowych, które łączą ze sobą cechy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. W takich przypadkach uruchamiają się one, gdy zapotrzebowanie na świeże powietrze w pomieszczeniach wzrasta, wspomagając naturalny ciąg powietrza.

Jakie są podstawowe rodzaje wentylatorów dachowych?

Podstawowy podział wentylatorów dachowych to podział uwzględniający kierunek wyrzutu transportowanego medium. Wyróżniamy zatem:

 1. Wentylatory dachowe z wylotem poziomym
  Tego typu wentylatory dachowe mogą być stosowane tylko w instalacjach, w których nie ma ryzyka mieszania się wyrzucanego powietrza z powietrzem wtłaczanym do wnętrza budynku. Najlepiej sprawdzają się w instalacjach, w których usuwane powietrze jest wolne od zanieczyszczeń.
 2. Wentylatory dachowe z wylotem pionowym
  Wentylatory dachowe z wylotem pionowym wyrzucają powietrze na kilka metrów w górę, następnie może być ono transportowane razem z wiatrem, trafiając do znajdujących się niedaleko czerpni powietrza czy okien sąsiadujących domów. Z tego względu decydując się na taki rodzaj wentylatora, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od pobliskich obiektów oraz poszczególnych elementów instalacji.

Wentylatory dachowe mogą być także dzielone pod względem ciśnienia powietrza, które mają tłoczyć na:

 1. Wentylatory osiowe
  Dachowe wentylatory osiowe to urządzenia przeznaczone do tłoczenia powietrza o niskim ciśnieniu. Są zbudowane w ten sposób, że gaz przepływający przez wirnik nie zmienia kierunku. Wentylatory osiowe są wykorzystywane w wentylacjach ogólnych.
 2. Wentylatory promieniowe
  Tego typu wentylatory charakteryzują się tym, że ich łopatki są ukształtowane tak, aby rozrzucać powietrze na boki. Następnie kierowane jest ono do wylotu. Taki model pracy powoduje, że sprawdzają się one wszędzie, gdzie potrzebny jest wysoki spręż i duża wydajność objętościowa. Doskonale nadają się do wentylacji miejscowej.

Czym się kierować, wybierając wentylator dachowy?

Aby praca wentylatora była wydajna, trzeba dobrać go optymalnie do wymagań i charakterystyki przepływowej danej instalacji. Wybierając wentylator dachowy, warto brać pod uwagę kilka czynników, które będą miały wpływ na jego późniejszą pracę. Przede wszystkim należy obliczyć wymaganą wydajność i spadki ciśnienia na instalacji. Koniecznie trzeba również obliczyć spręż dyspozycyjny.