Blogpył

Bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie właściwości pyłów wybuchowych i innych zapalnych mieszanin pyłowo-powietrznych. Ma to duże znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w wielu procesach przemysłowych i produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiamy sposoby postępowania z pyłami wybuchowymi i tłumaczymy, dlaczego odpylacze przemysłowe to skuteczne środki przeciwdziałające zagrożeniom w zakładzie.

Gdzie występują pyły wybuchowe?

Pyły wybuchowe zawsze mogą pojawić się w tych zakładach pracy, gdzie codziennością są operacje z materiałami stałymi, polegające na ich obróbce, takiej jak: szlifowanie, przesiewanie, transport pneumatyczny czy mielenie. Cząstki pyłów najczęściej osadzają się w sąsiedztwie źródła ich uwolnienia, np. na obudowach maszyn, w kanałach wentylacyjnych i innych elementach parku maszynowego.

Dlaczego pyły wybuchowe są tak niebezpieczne? Osadzanie się warstwy cząstek może prowadzić do samonagrzewania, a następnie do powstania zapłonu. Często się zdarza, że osadzone cząstki pobierają ciepło bezpośrednio z maszyn i mogą przyczynić się do powstania wybuchów wtórnych. Dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiednich środków przeciwdziałających. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, co może poprawić bezpieczeństwo w zakładzie przemysłowym i produkcyjnym. Sprawdzonym sposobem jest używanie odpylaczy przemysłowych. Ważna jest również prawidłowa identyfikacja pyłów.

Jak usunąć pyły wybuchowe?

Pierwszym krokiem w identyfikacji i usuwaniu pyłów wybuchowych jest szukanie śladów ich nagromadzenia. Objawy te obejmują widoczne cząstki pyłu na powierzchniach lub w powietrzu, a także silny zapach materiału palnego. Najlepszym sposobem na usunięcie niebezpiecznych elementów jest zastosowanie specjalistycznego odpylacza przemysłowego. Tego rodzaju urządzenia są zaprojektowane tak, aby wychwytywać cząstki pyłu, zanim będą one mogły ponownie znaleźć się w powietrzu. Po zebraniu pyłu należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.