• Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV jest KLIMAWENT S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000308902, NIP: 9581592135, REGON: 220631262. Kontakt pod nr 58 629 64 80; e-mail: iodo@klimawent.com.pl.
  • Dane osobowe zawarte w przesłanym CV zbierane i przetwarzane są dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody nr 2 powyżej – dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez KLIMAWENT S.A. z siedzibą w Gdyni.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w przesłanym CV będzie KLIMAWENT S.A. z siedzibą w Gdyni.
  • Dane te będą przetwarzane przez okres trwania danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody nr 2 – przez okres trwania przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KLIMAWENT S.A. z siedzibą w Gdyni. Maksymalnie do roku czasu od dnia złożenia aplikacji.
  • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – do jej wycofania w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami przewidzianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Dane osobowe zawarte w przesłanym CV w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia, przetwarzane są na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. Dane wykraczające poza zakres przewidziany w w/w przepisach, podawane są dobrowolnie i przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podane dane osobowe są niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji – ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
  • Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  • Ponadto, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.