BlogSeparator mgły olejowej

Separator mgły olejowej to urządzenie, które pozwala usunąć z powietrza w pomieszczeniu drobinki oleju, emitowane podczas różnego rodzaju procesów związanych z obróbką metalu. Stanowi niezbędne wyposażenie warsztatów, w których przeprowadzana jest obróbka skrawaniem. Wyjaśniamy, jak działa separator mgły olejowej i jak wybrać urządzenie odpowiednie do potrzeb.

Czym jest mgła olejowa?

Mgła olejowa to zawiesina składająca się z drobinek wody i rozpuszczonego w niej oleju. Może zawierać dodatkowo różnego rodzaju pyły, drobinki metalu i inne zanieczyszczenia. Mgła olejowa powstaje podczas obróbki metalu. Opary cieczy chłodząco-smarujących, używanych podczas pracy, emitowane są do powietrza podczas szlifowania, frezowania, wiercenia, toczenia i innych czynności, określanych zbiorczo obróbką skrawaniem.

Wdychanie mgły olejowej może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników warsztatów metalurgicznych. Konieczne jest zatem skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Do tego właśnie celu wykorzystywane są separatory mgły olejowej.

Jak działa separator mgły olejowej?

Każdy separator mgły olejowej wyposażony jest w zestaw filtrów, pozwalających na odseparowanie drobinek oleju i innych zanieczyszczeń. Powietrze, które trafia do urządzenia, przechodzi przez szereg komór. Umieszczone pomiędzy nimi filtry wytrącają coraz mniejsze cząsteczki oleju. Odprowadzają zebrane zanieczyszczenia do komory osadniczej. Zbiornik ten posiada zawór spustowy, pozwalający na opróżnienie go ze zgromadzonego oleju.

Rodzaje separatorów mgły olejowej

Separatory mgły olejowej różnią się między sobą przede wszystkim rodzajem zastosowanym filtrów. Urządzenia mogą być wyposażone w filtry siatkowe, kieszeniowe lub filtry HEPA. Filtr siatkowy wychwytuje podstawowe zanieczyszczenia. Następnie powietrze kierowane jest do dokładniejszej filtracji. Może ona zostać przeprowadzona przy zastosowaniu filtra kieszeniowego lub jeszcze bardziej precyzyjnego filtra HEPA. Istnieją także separatory mgły olejowej łączące wszystkie wymienione rodzaje filtrów.

Urządzenia usuwające zawiesinę olejową z powietrza różnią się między sobą wielkością, a co za tym idzie, także wydajnością. Również ten parametr należy wziąć pod uwagę, wybierając separator mgły olejowej do warsztatu. Urządzenie powinno bowiem zaspokajać indywidualne zapotrzebowanie obiektu.

Separator mgły olejowej to urządzenie pozwalające na skuteczne pozbycie się mgły olejowej z warsztatu. Wybierając model odpowiedni do potrzeb, należy kierować się rodzajem zastosowanych filtrów oraz wydajnością. Dobrze dobrane urządzenie pozwoli ograniczyć ryzyko, związane z pracą przy obróbce metalu.