Blogzakład produkcyjny

Mgła olejowa to problematyczne zjawisko, z którym mierzą się pracownicy zakładów obróbki metalu i materiałów ceramicznych. Przebywanie w pomieszczeniach, gdzie w powietrzu unosi się mgła tego typu, jest realnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników, zwiększa również zagrożenie pożarowe. Drobinki mgły olejowej osiadają na urządzeniach i obwodach elektronicznych, co może spowodować powstanie uszkodzeń lub awarii, których konsekwencją będą kosztowne naprawy i przestoje produkcyjne.

Czym jest i jak powstaje mgła olejowa?

Mgła olejowa powstaje w wyniku przeprowadzania procesów, w których używane są emulsje olejów opałowych, smarnych, hydraulicznych albo wysokotemperaturowych produktów polimerowych. Substancje te są wykorzystywane podczas obróbki metali i materiałów ceramicznych jako chłodziwo albo smar. Powietrze w zakładach przemysłowych zajmujących się taką obróbką jest zanieczyszczone unoszącymi się w powietrzu kropelkami mieszanin wody i oleju, które powstają w wyniku przeprowadzanych tam procesów wytwórczych.

Stosowane podczas obróbki metali oleje przechodzą przez cienkie dysze urządzeń służących do obrabiania metali pod wysokim ciśnieniem. W tym momencie powstają mikroskopijne kropelki, które rozpylają się, a następnie unoszą w powietrzu. Mgła olejowa powstaje najczęściej podczas takich czynności jak: szlifowanie, frezowanie, wiercenie, toczenie, obróbka wykańczająca.

Jak skutecznie zwalczać mgłę olejową?

Aby zapewnić pracownikom zakładów produkcyjnych bezpieczne warunki pracy, a także zabezpieczyć wszystkie maszyny, należy wyposażyć zakład w urządzenie, które służy do eliminowania mgły olejowej z powietrza, czyli separator mgły olejowej. Najważniejszymi elementami separatorów są odpowiednie filtry, które skutecznie oczyszczają powietrze z tej szkodliwej zawiesiny. Separatory składają się z kilku komór filtracyjnych, przez które kolejno przechodzi powietrze. W każdej komorze znajdują się filtry, które oczyszczają je z coraz mniejszych drobinek mgły olejowej.

Olej, który zostanie odseparowany w wyniku procesu filtracji, zbiera się w komorze osadczej. Zamontowany jest w niej zawór spustowy, dzięki czemu można szybko spuścić olej i opróżnić zbiornik. Wielką zaletą tych urządzeń jest fakt, iż są praktycznie bezobsługowe. Jedyna czynność, którą muszą wykonywać pracownicy to regularne opróżnianie zbiornika na odseparowany olej oraz wymiana filtrów. Konieczność ich wymiany jest sygnalizowana automatycznie przez zapalenie się lampek kontrolnych.