dym podczas spawania

Które techniki spawania emitują najwięcej dymu?

Spawanie to proces, który polega na łączeniu materiałów za pomocą wysokiej temperatury. W trakcie tego procesu powstają różne substancje szkodliwe dla zdrowia, takie jak dym, pyły i opary. W związku z tym ważne jest, aby w miejscach pracy stosować odpowiednie systemy wentylacji, takie jak stół spawalniczy z odciągiem.