wentylator

Do czego służą wentylatory przeciwwybuchowe?

Wentylatory przeciwwybuchowe to specjalistyczny typ wentylatorów. Znajdują one zastosowanie w pomieszczeniach, których ze względu na emisję łatwopalnych gazów, pyłów i par może dojść do wybuchu. Rolą wentylatorów przeciwwybuchowych jest przede wszystkim wentylowanie pomieszczeń, jednak ze względu na szczególne przeznaczenie, cechują się one budową, która uwzględnia odpowiednie zabezpieczenia np. przed iskrzeniem. Dowiedz się więcej.