SPLENDID VAC 200 - filtracja pyłów spawalniczych suchych

SPLENDID VAC 200 należy do grupy wysokopróżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczony do odciągania i filtracji suchych pyłów spawalniczych na ruchomych stanowiskach pracy. Nie powinien być stosowany do odciągu pyłów lepkich, które wydzielają się przy spawaniu blach zaolejonych.
SPLENDID VAC 200 jest idealnym rozwiązaniem odciągu dymów z uchwytów spawalniczych ze zintegrowanym systemem wyciągowym, można go też podłączyć do masek spawalniczych z odciągiem lub innych miniaturowych odciągów stanowiskowych, na przykład do ssawek szczelinowych lub punktowych.

Dokumentacja

Udostępnij

SPLENDID VAC 200