SPLENDID VAC 200-EC - filtracja pyłów spawalniczych suchych

SPLENDID VAC 200-EC należy do grupy wysokopróżniowych urządzeń filtracyjnych. Jest przeznaczony do odciągania i filtracji suchych pyłów spawalniczych na ruchomych stanowiskach pracy. Nie powinien być stosowany do odciągu pyłów lepkich, które wydzielają się przy spawaniu blach zaolejonych.
SPLENDID VAC 200-EC jest idealnym rozwiązaniem odciągu dymów z uchwytów spawalniczych ze zintegrowanym systemem wyciągowym, można go też podłączyć do masek spawalniczych z odciągiem lub innych miniaturowych odciągów stanowiskowych, na przykład do ssawek szczelinowych lub punktowych.

Dokumentacja

Udostępnij

SPLENDID VAC 200