pył wybuchowy

Co zaliczamy do pyłów wybuchowych i jak z nimi postępować?

Pyły wybuchowe to substancje stałe o bardzo drobnych cząstkach, które w odpowiednich warunkach mogą wywołać wybuch. W przemyśle występują różne rodzaje pyłów, które zaliczane są do grupy pyłów wybuchowych. W związku z tym, że zagrożenie wybuchem pyłu jest realne i może prowadzić do poważnych wypadków oraz strat materialnych, istotne jest stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych oraz…