filtr

Metody filtracji pyłów aluminiowych

Dymy i pyły metali oraz ich związków unoszące się w powietrzu w wielu zakładach pracy stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracujących w nich ludzi. Wdychanie ich uszkadza drogi oddechowe oraz inne narządy (np. serce czy mięśnie), osłabia działanie systemu odpornościowego, a także wpływa negatywnie na metabolizm ogólnoustrojowy. Pyły aluminium powstają podczas jego obróbki, dlatego najbardziej…