Klimawent S.A. - siedziba firmy

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza, która zostanie wykonana w przypadku otrzymania finansowania dla wnioskowanego projektu w ramach działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”   Przedmiotem zamówienia jest: warunkowe wykonanie usługi badawczej (warunkiem jest otrzymanie dofinansowania w ramach wnioskowanego…