BOX-CHEM - wentylator kanałowy

Wentylatory typu BOX-CHEM są stosowane do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego czynnikami agresywnymi chemicznie (wg tabel na s. 66-67) o stężeniu zapylenia do 0,3 g/m³ i temperaturze do +40ºC. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych w różnych gałęziach przemysłu, a zwłaszcza w budownictwie do wentylacji pomieszczeń, magazynów i różnego typu hal. Dzięki swojej budowie mogą być instalowane bezpośrednio pomiędzy prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi bez zmiany kierunku przepływu czynnika. Wentylatory spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE.

Dokumentacja

Udostępnij

[addtoany]

BOX CHEM Wentylatory Kanalowe