centralna wentylacja

Gdzie należy usytuować czerpnię powietrza?

Podczas planowania instalacji wentylacyjnej należy dobrze zastanowić się, gdzie zlokalizować czerpnię powietrza. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.). Kilkoma istotnymi poradami dzielimy się też w dalszej części naszego wpisu.