Reklamationsproduktion

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej prosimy o przesłanie wypełnionego – cześć 1.

Wypełniony druk prosimy wysłać:
• faxem na numer +48 58 629 64 19
• e-mailem reklamacje@klimawent.com.pl

Dział odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych po weryfikacji zgłoszenia skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia sposobu usunięcia usterki.

W przypadku zgłoszenia niezasadnego, klient zostanie obciążony kosztami  związanymi z rozpatrzeniem reklamacji i ewentualnego wyjazdu ekipy serwisowej.