Stand filtering unit for welding dust extraction

Stanowiskowe urządzenia filtracyjne do pyłów spawalniczych

Electrostatic stand filter

PROTON Kafelek 1

Stand filtering unit for welding dust extraction

Urządzenia filtrowentylacyjne

Cartridge filters regenerator

RFN Kafelek

Stationary filtering-extraction units for welding stands

Stacjonarne stanowiska spawalnicze odciagowo-filtracyjne

Dust separating system for viscous dusts

Sopel Kafelek 575

Filtering unit for various dusts

Urządzenia filtracyjne do różnych pyłów

Dust separator

Odpylacze

Dust-gas filtering units

Urządzenia filtracyjne pyłowo-gazowe

Dust-gaseous filtering units in Ex execution

Urządzenia filtracyjne pyłowo-gazowe w wykonaniu przeciwwybuchowym

Oil mists separators

Separatory mgły olejowej

High-vacuum filtering units

Kafelek BIG Urządzenia Filtracyjne Wysokiego Podcisnienia