RFN - regenerator filtrów nabojowych

Regenerator filtrów nabojowych RFN jest przeznaczony do oczyszczania filtrów nabojowych, które podczas eksploatacji urządzenia filtrowentylacyjnego zabrudziły się do tego stopnia, że automatyczny system oczyszczania filtrów nie jest w stanie sobie
z nimi poradzić. W takim przypadku mamy do czynienia ze spadkiem wydajności urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest do oczyszczania filtrów pokrytych pyłami suchymi, niewybuchowymi, chemicznie obojętnymi.
Regenerator jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Podczas regeneracji filtrów, w bezpośrednim sąsiedztwie mogą przebywać pracownicy obsługi, ponieważ proces regeneracji odbywa się w zamkniętej przestrzeni.

Dokumentacja

Udostępnij

[addtoany]

RFN