Projekty Unijne

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że KLIMAWENT S.A. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.

 

„Uruchomienie sprzedaży nowych innowacyjnych produktów i usług poprzez rozbudowę i wyposażenie hali magazynowej oraz zakup maszyn i urządzeń w firmie Klimawent S.A. w Gdyni”


w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02-00-247/13-00 została zawarta19 grudnia 2013 r., a planowany termin zakończenia projektu to 31.12.2014 r.

 

Projekt polega na rozbudowie hali magazynowej istniejącego zakładu KLIMAWENT S.A. o nową część magazynową oraz na zakupie wyposażenia hali, maszyn i urządzeń oraz przeszkoleniu pracowników z obsługi nowo zakupionych maszyn i urządzeń i procesu kompletacji nowych produktów. W wyniku realizacji projektu na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne produkty: system automatycznego odśnieżania dachów płaskich o nazwie Snow-Out oraz urządzenie do usuwania śniegu z dachów samochodów ciężarowych Snow-Out Truck.

 

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że KLIMAWENT S.A. zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.

„Klimawent S.A. – szansa na zostanie liderem w branży urządzeń filtrowentylacyjnych dzięki rozbudowie siedziby w Gdyni”

w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02-00-307/09-00 została zawarta 26.03.2010  a termin zakończenia projektu upłynął w dniu 30.11.2011.

Inwestycja miała na celu uruchomienie nowej linii produkcyjnej FILTROCYKLONÓW 10000. W skład kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu wchodził zakup budynku produkcyjnego, prace remontowo-elektryczne, zakup maszyn i urządzeń oraz szkolenie pracowników.


 

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że KLIMAWENT S.A. zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.

Inwestycja w komorę bezechową w firmie Klimawent podstawą do wdrożenia innowacyjnych technologii

w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-091/09-00 została zawarta 26.09.2011 a termin zakończenia projektu upłynął w dniu 31.03.2012.

Przedmiotem inwestycji była komora bezechowa ze studiem „green-box”, która wykorzystywana jest do przeprowadzania prac badawczych zmierzających do obniżenie mocy akustycznej produkowanych przez firmę urządzeń wentylacyjnych oraz do filmowego dokumentowania pracy urządzeń. W skład kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu wchodziły prace adaptacyjne i elektryczne, zakup urządzeń oraz szkolenie pracowników.


erotik shop