Kariera

Poszukujemy ludzi otwartych, chętnych do pracy, dlatego zapraszamy Państwa do składania swojego CV do naszej bazy danych osobowych, listownie na adres firmy lub na adres e-mail: kadry@klimawent.com.pl. Prosimy o zamieszczanie w CV klauzuli o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

Oferujemy Państwu pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku, atrakcyjne warunki pracy i płace uzależnione od wyników pracy. Zapewniamy opiekę medyczną, właściwą pomoc merytoryczną w początkowym okresie wdrożeniowym a także partnerstwo w codziennym wykonywaniu obowiązków.

Obecnie poszukujemy pracowników:

SAMODZIELNA KSIĘGOWA / KSIĘGOWY – ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy Gdynia

 Zadania:

 • Kontrola wewnętrzna kompletności, rzetelności, prawidłowości obiegu dowodów księgowych, ich dekretacja i ewidencjonowanie w księgach rachunkowych.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznych w powierzonym zakresie odpowiedzialności.
 • Bieżąca analiza rozrachunków.
 • Udział w sporządzaniu i badaniu sprawozdań finansowych.
 • Terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie oraz sporządzanie okresowej sprawozdawczości finansowej, podatkowej, statystycznej i innej.
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 • Dbanie o zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Wykonywanie stosownie do udzielonych uprawnień dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Nadzór nad pracą podległych pracowników działu finansowo-księgowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, specjalność  finanse i rachunkowość.
 • Doświadczenie zawodowe minimum 10 lat na stanowisku księgowej/księgowego.
 • Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Znajomość programów finansowo-księgowych, Microsoft Office.

 Mile widziane:

 • Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 •  Znajomość zasad funkcjonowania zakładów pracy chronionej.

 MAGAZYNIER

Miejsce pracy Gdynia

 Zadania:

 • Przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu.
 • Zwożenie z produkcji towaru do magazynu.
 • Układanie towaru w magazynie.
 • Kompletacja zamówień.
 • Załadunek towaru na samochody.

Wymagania:

 • Wykształcenie  zasadnicze zawodowe.
 • Znajomość obsługi komputera Microsoft Office.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera.
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

 Mile widziane:

 • Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.